Greenlog Intermodal Lojistik Hizmetleri A.Ş. “Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği”ne göre DD Yetki Belgesi ile Organizatörlük yapmak üzere yetkilendirilmiştir.