Intermodal ve Multimodal taşıma, iki veya daha fazla taşımacılık modunun birleşimidir.

“Intermodal taşımacılık modeli”nin amacı sürdürülebilirliktir. Bu model, iş ortaklarımıza olumlu ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler sağlayarak ortaklarımızın marka değerini artırır.

Greenlog Intermodal, Türkiye'yi Avrupa'ya bağlarken iki farklı intermodal bağlantı kullanmaktadır:

  1. Trieste, Bari, Toulon veya Sete üzerinden RO-RO bağlantısı: RO-RO gemisi => Demir yolu taşımacılığı => Kara yolu taşımacılığı
  2. Bulgaristan-Sırbistan/Romanya-Macaristan-Avusturya-Almanya üzerinden kıta rotası: Demiryolu taşımacılığı => Karayolu taşımacılığı